Oferowana przez nas kora stosowana jest:

  • jako element dekoracyjny;
  • do ściółkowania gleby wokół roślin iglastychi liściastych;
  • do obsypywania roślin na zimę;
  • jako ochrona przed chwastami i nadmiernymwysychaniem podłoża;
  • jako dodatek przy kompostowaniu zielonych odpadów ogrodowych (liści, traw);
  • wzbogaca glebę w składniki pokarmowe orazpoprawia jej strukturę;
  • nadaje się do ściółkowania placów zabaw dla dzieci(frakcja 10-20mm);
  • polecamy frakcję < 10 mm jako dodatek do podłożadla roślin preferujących kwaśną glebę (np. azalii, roślin iglastych, borówki amerykańskiej).