Szkutnictwo tradycyjne wynika z wieloletnich doświadczeń firmy w zakresie rekonstrukcji zabytków architektury drewnianej, a także obiektów sakralnych w Polsce. 

Do najbardziej spektakularnych obiektów wykonanych przez Tartak Witkowscy należy rekonstrukcja wyposażenia wnętrza późnobarokowego kościółka w Woźnikach (woj. wielkopolskie), na terenie woj. łódzkiego: sołka na skansenie w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, baroko- wego dworku w Ożarowie oraz wiatraka typu koźlak w Kocilewie, a w ostatnim okresie wykonanie repliki XV wiecznej szkuty wykonanej z drewna dębowego w tradycyjnej technologii oraz galarów. Galar jest to dawny polski statek rzeczny, który służył do transportu zboża i soli w dół rzeki – z Małopolski do Gdańska. W XIX i na początku XX wieku galary służyły do transportu węgla z kopali położonych nad rzeką Przemszą. Ostatnio tego typu jednostki budowane były w czasie II wojny światowej i służyły do transportu jeszcze w latach sześćdziesiątych. Galar wykonywany byłz drewna świerkowego, a do wzmocnienia połączenia dna z burtami służyły kulawki (kule) pozyskiwane z pni i korzeni świerkowych. Tartak Witkowscy opanował tą trudną sztukę budowy galara oraz jego uszczelnienia. Szkuta to doskonały statek wiślany, który służył do wieloletnich eksploatacji. Załadowany towarami spływał z nurtem rzeki wykorzystując naturalny nurt rzeczny, a także przybór wody jaki pozostaje po deszczach.

Doświadczony retman potrafił wprowadzić w nurt szkutę i nadać jej prędkość przekraczającą prędkość prądu. Bywało, że szkuta załadowana towarem docierała z Sandomierza czy Krakowa do Gdańska w terminie 10-11 dni. Po rozładowaniu szkuty z ładunku zboża żurawiem gdańskim ustawiono na niej maszt i szła ona w górę wody na żaglu. W przypadku silnego prądu lub niekorzystnych wiatrów flisacy ciągnęli szkutę idąc wzdłuż rzeki wydeptanymi ścieżkami (trelami). Sprawny retman potrafił wielokrotnie w ciągu roku dokonać spławu rzeką. Badania dendrologów potwierdzają, że szkuta czerska, której replikę 1 : 3 wykonał Tartak Witkowscy, eksploatowana była przez co najmniej 60 lat.

W 2011r. szkuta nazwana „Wandą" zrekonstruowana przez Tartak Witkowscy uczestniczyła w Festiwalu Rzeki Loary w Orleanie koło Paryża, jako jedna z 250 jednostek tradycyjnej żeglugi śródlądowej stosowanej w Europie obok reprezentantów Francji, Holandii, Niemiec oraz Portugalii. Na uwagę zasługuje fakt, że rozwiązania konstrukcyjne w wykorzystaniem naturalnych cech drzewa i drewna przez polskich szkutników z XV w. wzbudzały autentyczny podziw. „Wanda" będąca repliką szkuty z Czerska otaklowana w żagiel rejowy i ozdobiona snycerską robotą wzięła również udział w II Flisie- Festiwal 2013 Spotkanie kultur nadrzecznych na Łurzycu organizowany w miejscowości Gassy nad Wisłą. Od tego miejsca rozpoczęła wielki Rejs Szkut Wiślanych do Gdańska, przez Nowy Dwór Gdański. Uczestniczyła także we flisie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, rzeką Odrą, do Szczecina, na światowy Zlot Żaglowców (The Tall Ship Races 2013), w sierpniu 2013 roku.

100_0334
100_0495
100_0639
IMG_6564
IMG_6565
IMG_6568
IMG_7329
IMG_7330
IMG_7443
P1000222